"Briga o pacijentu tokom cele godine. Celovitom brigom za majku i njeno još nerođeno dete nastoji da olakša burno razdoblje trudnoće."

Ginekologija

Dr Aleksandar Dević

(spec.ginekologije i akušerstva)


Dr Ana Dević

(spec.ginekologije i akušerstva)


Dr Slađana Jovanović

(spec.ginekologije i akušerstva)

Dr Darko Lazarević

(spec.ginekologije i akušerstva)
Dr Vesna Novčić Đonović

(spec.ginekologije i akušerstva)

Dr Alen Marinković

(spec.ginekologije i akušerstva)


Dr Zorica Opačić

(spec.ginekologije i akušerstva)

Dr Ljiljana Marjanović

(spec.ginekologije i akušerstva)


Dr Jelena Jovanović

(spec.ginekologije i akušerstva)
Anesteziologija

Prim. dr Momčilo Orlić

- Stalno zaposlen

(spec.za anesteziologiju i reanimatologiju)
Pedijatrija

Dr Ljubiša Popović

(specijalista pedijatrije)

Dr Milan Leković

(specijalista pedijatrije)


Prim. dr Leposava Peković

(specijalista pedijatrije - neonatolog)


Dr Mirjana Jovanović

(specijalista pedijatrije)


Radiologija

Dr Janeski Nenad

(Doktor medicine)

Dr. Jovana Latov Bešić

(specijalista radiologije)


Interna medicina

Dr Vladimir Samardžić

(spec. interne medicine)

Dr Predrag Dugalić

(spec. interne medicine-gastroenterolog)


Dr Saša Kiković

(specijalista interne medicine - endokrinolog)

Dr Milanka Stanković

(specijalista interne medicine-pulmolog)


Mr sci med. dr Biljana Kastel

(spec. interne medicine-kardiolog)

Dr Radosava Cvjetan

(specijalista kardiologije)


Dr Aleksandar Pavlović

(spec. interne medicine)


Prof. dr Steva Plješa

(spec. interne medicine subspecijalista nefrologije)


Dr Zoran Stajić

(spec. interne medicine)

Urologija

Prim. dr Nikola Kolarović

(specijalista urologije)

Dr Goran Potpara

(specijalista urologije)

ORL

Dr Snežana Kozomara

(specijalista otorinolaringologije)

Dr Aca Stevanović

(specijalista otorinolaringologije)
Hirurgija i ortopedija

Dr Vladan N. Petrović

(spec.opšte hirurgije i ortopedije sa traumato.)

Dr Dalibor Sabbagh

(specijalista dečje hirurgije)Mr.sci med.dr Goran Aleksandrić

(specijalista opšte hirurgije)


Dermatologija

Dr Milka Matijević Deljanin

(spec.dermatovenerolog)


Neurologija i psihijatrija

Dr Brankica Nešović-Milić

(specijalista neuropsihijatrije)

dr Stanić Milenko

(specijalista neurohirurgije)


Prim. dr sc med Svetlana Kostić Dedić

(specijalista neurologije)

Dr Biljana Maksimović

(specijalista psihijatrije)Dr Tijana Antin

(spec. dečje i adolescentne psihijatrije)
Nutricionista

Putniković Ljiljana

(nutricionista)


Fizijatar

Dr Mira Đorđević

(spec. fizikalne medicine i rehabilitacije)

dr Sanja Dragaš Latas

(spec. fizikalne medicine i rehabilitacije)


Fiziotarapeut

Aleksandar Đurić

(fizioterapeut)


Logoped

Ana Bogdanović

(master defektolog-logoped)


Defektolog

Nina Sikimić

Master defektolog

Tanja Mirilov

Master defektolog